Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 18 488 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

2) enintään 4 225 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Määrärahasta maksetaan tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia oppilaitoksissa, yleisissä kirjastoissa, valtionhallinnossa ja julkisen rahoituksen piirissä olevissa kulttuuriperintölaitoksissa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 150
Yhteensä 150

2015 talousarvio 18 488 000
2014 talousarvio 18 338 000
2013 tilinpäätös 18 088 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 22 488 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

2) enintään 8 225 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 2) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 2).

Lisäys 4 000 000 euroa talousarvioesityksen 18 488 000 euroon nähden aiheutuu lainauskorvausten tason nostamisesta.


2015 talousarvio 22 488 000
2014 talousarvio 18 338 000
2013 tilinpäätös 18 088 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Talousarvioesityksen mukaan momentin määrärahasta saa käyttää enintään 4 225 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin, mikä olisi 150 000 euroa kuluvaa vuotta enemmän. Hallitus on kuitenkin täydentävässä budjettiesityksessään ehdottanut lainauskorvauksiin vielä 4 milj. euron korotusta, jolloin määräraha nousee 8 225 000 euroon.

Valiokunta on erittäin tyytyväinen hallituksen esitykseen, sillä lainauskorvausten taso on ollut hyvin matala ja tuntuvasti muita Pohjoismaita pienempi. Lainauskorvauksia koskeva tekijänoikeuslain muutos tuli voimaan vuoden 2007 alussa, ja alkuvuosina korvauksiin osoitettiin 2—3 milj. euroa. Tällä vaalikaudella korvaustaso on noussut noin 4 milj. euroon ja nyt siis 8,2 milj. euroon.

Määrärahataso ei vastaa vielä tämän korotuksen jälkeenkään muiden Pohjoismaiden tasoa, sillä Tanskassa, jossa lainauskorvauksia on maksettu jo vuodesta 1946 lukien, niihin osoitetaan vuodessa 22 milj. euroa, Ruotsissa noin 15 milj. euroa ja Norjassa noin 12 milj. euroa. Lainausten määrässä Suomi on kuitenkin ylivoimaisesti muita Pohjoismaita edellä; Suomessa lainoja on vuosittain noin 100 miljoonaa, kun esim. Norjassa niitä on 40 miljoonaa. Epäkohta on edelleen myös se, että lainauskorvausjärjestelmä ei koske opetus- ja tutkimuskirjastoja, joiden kirjalainoista ei makseta lainkaan korvauksia kirjan tekijälle.

Valiokunta pitää tärkeänä, että lainauskorvausten tasoa korotetaan edelleen ja että se nostetaan seuraavalla hallituskaudella Pohjoismaiselle tasolle. Lisäksi järjestelmä on laajennettava myös tutkimus- ja opetuskirjastoista tapahtuvaan lainaamiseen. Mahdollisuus lainata kirjoja ilmaiseksi kirjastoista vähentää teosten myyntimääriä, jolloin kirjailijat menettävät myynnin perusteella maksettavia tekijänoikeuskorvauksia, jotka muodostavat tekijän työstään saaman palkan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 22 488 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

2) enintään 8 225 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.