Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
              69. Maksut Euroopan unionille
              95. Valtion takaussuoritukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

60. Siirto rahoitusvakausrahastoon (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 166 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää varojen siirtoon rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain mukaiseen rahastoon siirrettäväksi edelleen vakausmaksuna EU:n yhteiseen kriisinratkaisurahastoon.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi rahoitusvakausviranomaisesta, joka hallinnoisi myös uutta talousarvion ulkopuolista valtion rahastoa, rahoitusvakausrahastoa. Rahastoon siirrettäväksi ehdotetut varat on tarkoitus siirtää edelleen vakausmaksuna EU:n yhteiseen kriisinratkaisurahastoon.


2015 talousarvio 166 000 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 170 500 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 4 500 000 euroa talousarvioesityksen 166 000 000 euroon nähden aiheutuu pankkiveron tuoton ennakoitua suuremmasta kertymästä talousarviovuonna 2014. Tuloarvion lisäys 4 500 000 euroa on otettu huomioon momentilla 11.01.05 vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä.

Vuoden 2014 talousarviossa on momentille 11.01.05 budjetoitua tuloarviota vastaava määräraha budjetoitu momentille 28.99.87. Vuoden 2015 talousarvioesityksessä ehdotetaan momentilla 28.99.87, että vuosien 2013 ja 2014 talousarviossa myönnetyt kolmevuotiset siirtomäärärahat yhteensä 266 000 000 euroa peruutetaan. Peruutetusta määrärahasta 166 000 000 euroa ehdotetaan uudelleenbudjetoitavaksi momentille 28.92.60. Edellä olevan johdosta vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä ei ole ehdotettu budjetoitavaksi momentille 28.99.87 momentin 11.01.05 tuloarvion lisäystä vastaavaa määrärahaa.

Tuloarvion lisäystä vastaava määräraha ehdotetaan nyt otettavaksi huomioon lisäyksenä momentin 28.92.60 määrärahan mitoituksessa.


2015 talousarvio 170 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 170 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää varojen siirtoon rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain mukaiseen rahastoon siirrettäväksi edelleen vakausmaksuna EU:n yhteiseen kriisinratkaisurahastoon.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.