Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 36 135 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuntarakennelain (1698/2009) 43 §:n mukaisiin laskennallisiin yhdistymisavustuksiin

2) lain 44 §:n mukaisten valtionosuuksien vähenemisen korvaamiseen

3) enintään 1 600 000 euroa kuntarakennelain 16 §:n mukaisten erityisiin selvityksiin ja lain 41 §:n mukaisiin selvitysavustuksiin

4) enintään 200 000 euroa selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla annetun lain (1408/2010) mukaisten selvitysten kustannuksiin

5) metropolihallintoon liittyviin selvityksiin.

Selvitysosa:Säännökset yhdistymisavustusten muodosta ja tasosta on uudistettu vuoden 2008 alusta ja sen jälkeen toteutettavissa kuntajaon muutoksissa. Samalla on luovuttu kuntajaon muutosten yhteydessä erikseen maksettavasta investointi- ja kehittämishankkeiden tuesta.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yhdistymisavustus  
— vuoden 2015 kuntien yhdistymiset, 3 liitosta 5 114
— vuoden 2014 kuntien yhdistymiset, 0 liitosta -
— vuoden 2013 kuntien yhdistymiset, 10 liitosta 10 410
Yhteensä, 13 liitosta 15 524
Valtionosuusmenetysten kompensaatio  
— vuoden 2015 yhdistymiset 556
— vuoden 2014 yhdistymiset -
— vuoden 2013 yhdistymiset 15 361
— vuoden 2012 yhdistymiset -
— vuoden 2011 yhdistymiset 2 894
Yhteensä 18 811
Kuntarakennelain mukaiset selvityskustannukset ja yhdistymisiin liittyviin esiselvityksiin myönnettävä avustus (enintään) 1 600
Kaupunkiseutuselvitysten kustannukset (enintään) 200
Kaikki yhteensä 36 135
  2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
arvio
       
Kuntien yhdistymisiä 10 0 3
Kuntien määrän vähennys 17 0 3
Määräraha, milj. € 44,2 35,1 36,1
— josta ko. vuoden yhdistymisten osuus, milj. € 29,2 0,0 5,7

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuntajakolain mukaiset selvitykset -2 400
Valtionosuuden menetysten kompensaatio -1 607
Yhdistymisavustukset 5 114
Yhteensä 1 107

2015 talousarvio 36 135 000
2014 talousarvio 35 028 000
2013 tilinpäätös 64 356 284

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 36 135 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuntarakennelain (1698/2009) 43 §:n mukaisiin laskennallisiin yhdistymisavustuksiin

2) lain 44 §:n mukaisten valtionosuuksien vähenemisen korvaamiseen

3) enintään 1 600 000 euroa kuntarakennelain 16 §:n mukaisten erityisiin selvityksiin ja lain 41 §:n mukaisiin selvitysavustuksiin

4) enintään 200 000 euroa selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla annetun lain (1408/2010) mukaisten selvitysten kustannuksiin

5) metropolihallintoon liittyviin selvityksiin.