Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 044 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyys paranee   3,5  
Julkaisujen lukumäärä      
— kansainväliset artikkelit ja artikkelikokoelmat, kpl 22 22 23
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl 45 45 45
— muut julkaisut, kpl 38 39 39
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona)   1 1
Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona)   1 1
VATT:n osuus yhteistutkimuksen kustannuksista, % 50 50 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, htv 53 58 57
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,8 7 7
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro   3,5 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 5 381 5 471 5 324
Bruttotulot 1 106 1 280 1 280
Nettomenot 4 275 4 191 4 044
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 815    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 762    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Finanssipolitiikan arviointineuvoston menot (siirto momentilta 23.01.22) 100
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -55
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) -7
Palkkaliukumasäästö -9
Palkkausten tarkistukset 21
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -62
Toimintamenojen lisäsäästö -48
Toimintamenojen tuottavuussäästö -21
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -35
Vuokramenojen indeksikorotus 5
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -6
Tasomuutos -30
Yhteensä -147

2015 talousarvio 4 044 000
2014 talousarvio 4 191 000
2013 tilinpäätös 4 222 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 044 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen yhteydessä toimivan talouspolitiikan arviointineuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan tarpeista.


2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 4 044 000
2014 talousarvio 4 191 000
2013 tilinpäätös 4 222 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.