Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 337 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkistusten lukumäärä, kpl 627 636 620
Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 €) 834 820 820
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 97 98 98
Virheettömien julkistusten osuus, % 94 96 97
Tutkijapalveluiden tietopalvelusopimusten määrä, kpl 90 80 130
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuuden muutos, % -0,1 2 0,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 78 76 76
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 90 84 84
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 111 100 100
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 79 90 95
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet virasto yhteensä 842 838 802
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,8 10,0 9,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,41 3,48 3,50

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 60 915 62 154 59 887
Bruttotulot 10 052 10 700 9 550
Nettomenot 50 863 51 454 50 337
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 856    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 444    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 528 8 850 7 000
— muut tuotot 567 150 5001)
Tuotot yhteensä 8 095 9 000 7 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 7 259 9 000 7 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 836 - -
Kustannusvastaavuus, % 112 100 100

1) Muut tuotot sisältävät RVL:ltä saatavat vuokratulot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO), v. 2014 rahoitus -250
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO), v. 2015 rahoitus 150
Pakollisten EU-säädösten vaatimusten toteuttaminen 200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -653
Palkkaliukumasäästö -107
Palkkausten tarkistukset 275
Toimintamenojen lisäsäästö -595
Toimintamenojen tuottavuussäästö -257
Vuokramenojen indeksikorotus 63
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -72
Tasomuutos 129
Yhteensä -1 117

2015 talousarvio 50 337 000
2014 I lisätalousarvio 325 000
2014 talousarvio 51 454 000
2013 tilinpäätös 50 451 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 356 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 19 000 euroa talousarvioesityksen 50 337 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 50 356 000
2014 I lisätalousarvio 325 000
2014 talousarvio 51 454 000
2013 tilinpäätös 50 451 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 356 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.