Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 104 124 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtori (siirto momenteilta 23.01.29, 24.01.29, 25.01.29, 26.01.29, 27.01.29, 29.01.29, 30.01.29, 31.01.29, 32.01.29, 33.01.29 ja 35.01.29) 25 990
Tasomuutos -1 010
Yhteensä 24 980

2015 talousarvio 104 124 000
2014 talousarvio 79 144 000
2013 tilinpäätös 78 633 699

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 102 925 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 1 199 000 euroa talousarvioesityksen 104 124 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.29.


2015 talousarvio 102 925 000
2014 talousarvio 79 144 000
2013 tilinpäätös 78 633 699

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 102 925 000 euroa.