Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Hallinnonalan virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista valtiovarainministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Analytiikkatyökalujen hankinta ja käyttöönotto (investointimenot) (siirto momentille 28.10.01) -1 250
Asiakirjojen digitalisointi sähköiseen muotoon 2014-2018 (investointimenot) (siirto momentille 28.10.01) -550
Asiakkaan sähköinen tavoittamisen hallinta (investointimenot) (siirto momentille 28.10.01) -1 050
Asiakkaiden itsepalvelua ohjaavan ohjelmiston hankinta ja käyttöönotto, ns. sääntökone (investointimenot) (siirto momentille 28.10.01) -200
Avoimen datan kehitys (investointimeno) (siirto momentille 28.40.02) -100
Johdon tietojärjestelmä (investointimeno) (siirto momentille 28.40.02) -140
Prosessiohjauksen ja -johtamisen edellyttämien työvälineiden hankinnat ja käyttöönotot, mm. prosessien mallinnus ja -kuvausväline, arkkitehtuurin mallinnusväline, hankesalkku, projektinhallintaohjelmisto (investointimenot) (siirto momentille 28.10.01) -600
Sopeutustoimi -2 000
Tietojärjestelmien teknologiauudistus (investointimeno) (siirto momentille 28.40.02) -150
Valtiokonttorin toiminnan turvaaminen (siirto momentille 28.20.01) -1 000
Väestötietojärjestelmän käyttöympäristön ja aineistonhallinnan käyttöpalveluiden kilpailutus ja käyttöönotto (Käypä-hanke 2014-2015) (siirto momentille 28.30.03) -900
XBRL-muotoinen taloustietojen raportointi (investointimenot) (siirto momentille 28.10.01) -500
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -32
Tasomuutos 8 842
Yhteensä 370

2015 talousarvio 400 000
2014 talousarvio 30 000
2013 tilinpäätös 616 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 400 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 28.01.01 ministeriön toiminnan turvaamiseen.


2015 I lisätalousarvio -400 000
2015 talousarvio 400 000
2014 talousarvio 30 000
2013 tilinpäätös 616 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 400 000 euroa.