Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 335 737 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuudesta aiheutuva muutos 3 800
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -2 045
Tasomuutos -3 694
Yhteensä -1 939

2015 talousarvio 335 737 000
2014 talousarvio 337 676 000
2013 tilinpäätös 324 265 014

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 335 203 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 534 000 euroa talousarvioesityksen 335 737 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.29.


2015 talousarvio 335 203 000
2014 talousarvio 337 676 000
2013 tilinpäätös 324 265 014

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 335 203 000 euroa.