Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 19 840 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet1)

Toiminnallinen tehokkuus 2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
       
Taloudellisuus      
Menot tulosalueittain (1 000 euroa)      
Puolustuspolitiikka 3 645 4 031 1 834
Sotilaallinen maanpuolustus 1 134 315 597
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 1 316 992 1 219
Sotilaallinen kriisinhallinta 355 164 224
Ohjaustoiminnot 11 505 5 009 6 298
Tukitoiminnot   10 188 10 599
Yhteensä 17 955 20 699 20 771
       
Tuottavuus      
Henkilötyövuodet tulosalueittain      
Puolustuspolitiikka 31 30 16
Sotilaallinen maanpuolustus 10 4 5
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 16 6 9
Sotilaallinen kriisinhallinta 5 2 3
Ohjaustoiminnot 87 48 45
Tukitoiminnot   57 68
Yhteensä 149 147 146

1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2013 osalta tukitoiminnot on vyörytetty tulosalueille.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,62 3,5 3,6
— naiset 3,42    
— miehet 3,77    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 23.01.02 -75
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) 38
Palkkaliukumasäästö -24
Palkkausten tarkistukset 62
Toimintamenojen lisäsäästö -235
Toimintamenojen tuottavuussäästö -101
Vuokramenojen indeksikorotus 20
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -28
Yhteensä -343

2015 talousarvio 19 840 000
2014 talousarvio 20 183 000
2013 tilinpäätös 20 145 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 245 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 19 840 000 euroon nähden on 3 595 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 3 567 000 euroa (-14 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01 ja 32 000 euroa momentin muuttamisesta nettobudjetoiduksi sekä lisäyksenä 4 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.

Talousarvioesitykseen nähden momentti on muutettu nettobudjetoiduksi.

Momentin selvitysosaan lisätään Toiminnan menot ja tulot -taulukko.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 17 956 20 183 16 277
Bruttotulot - - 32
Nettomenot 17 956 20 183 16 245
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 251    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 440    

2015 talousarvio 16 245 000
2014 talousarvio 20 183 000
2013 tilinpäätös 20 145 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 245 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 23 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 23.01.01 ja aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista.


2015 IV lisätalousarvio -23 000
2015 talousarvio 16 245 000
2014 tilinpäätös 20 183 000
2013 tilinpäätös 20 145 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 23 000 euroa.