Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              50. Eräät avustukset
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 61 138 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 26.40.63 88
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -5 190
Yhteensä -5 102

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio 61 138 000
2014 talousarvio 66 240 000
2013 tilinpäätös 69 880 762

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 60 529 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 609 000 euroa talousarvioesityksen 61 138 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.29.


2015 talousarvio 60 529 000
2014 talousarvio 66 240 000
2013 tilinpäätös 69 880 762

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 60 529 000 euroa.