Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              04. Tutkimus ja kehittäminen
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

50. Avustukset (kiinteä määräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 4 306 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville ja rikosten uhreista huolehtiville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

3) avustuksiin Julkisen Sanan Neuvostolle ja säädösaineistoa julkaiseville yhteisöille

4) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös valtionhallinnon laitosten kanssa rikoksentorjuntaan ja rikoksentorjunnan arviointiin liittyvistä hankkeista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

   
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 405
Muut avustukset (enintään) 901
Yhteensä 4 306

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista valtiolle aiheutuvat menot (1 000 euroa)

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 lukien
             
Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokrasopimusvaltuus            
Ennen vuotta 2015 tehdyt sitoumukset 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/vuosi
Vuoden 2015 sitoumukset - - - - - -
Menot yhteensä 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/vuosi

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten vuoden 2014 tarkistukset 6
Saamelaiskäräjien kokousten ja vaalilautakunnan menojen kasvu (siirto momentilta 25.01.01) 45
Vuokramenojen vuoden 2014 indeksikorotus 18
Vuokramenojen indeksikorotus 19
Yhteensä 88

2015 talousarvio 4 306 000
2014 I lisätalousarvio 24 000
2014 talousarvio 4 218 000
2013 tilinpäätös 4 068 795

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Rikosuhripäivystyksen avustus säilyy ensi vuonna kuluvan vuoden tasolla (590 000 euroa), joten ehdotettuun määrärahaan sisältyy eduskunnan viime vuonna tekemä 150 000 euron korotus. Rikosuhripäivystys saa avustusta myös mm. Raha-automaattiyhdistykseltä, mutta esimerkiksi kuntarahoituksen väheneminen johtaa talouden kiristymiseen ensi vuonna. Rikosuhripäivystyksen asiakasmäärät ovat kuitenkin jatkuvasti nousseet ja palvelut monilla paikkakunnilla ruuhkautuneet.

Valiokunta pitää tärkeänä, että Rikosuhripäivystys voi vahvistaa toimintaansa, jotta se voi osaltaan vastata vuoden 2015 loppupuolella voimaan tulevan uhridirektiivin tuomiin velvoitteisiin. On myös tärkeää, että rikosuhrimaksua koskeva lainsäädäntö etenee, mikä olisi uusi rahoituslähde rikosten uhrien palveluihin.

Valiokunta lisää momentille 100 000 euroa Rikosuhripäivystyksen toimintaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 4 406 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville ja rikosten uhreista huolehtiville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

3) avustuksiin Julkisen Sanan Neuvostolle ja säädösaineistoa julkaiseville yhteisöille

4) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös valtionhallinnon laitosten kanssa rikoksentorjuntaan ja rikoksentorjunnan arviointiin liittyvistä hankkeista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

   
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 405
Muut avustukset (enintään) 1 001
Yhteensä 4 406