Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       10. Krishantering

Talousarvioesitys 2015

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)PDF-versio

Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

    Ursprunglig dispositionsplan I tilläggsbudgeten II tilläggsbudgeten IV tilläggsbudgeten Ändrad dispositionsplan
             
01. Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper 1 020 000 - - - 1 020 000
03. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen) 260 000 +18 000 - - 278 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 2 177 000 -17 000 - - 2 160 000
05. Gemensamma utgifter 5 226 000 - +250 000 - 5 476 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 987 000 -6 000 - - 981 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 10 249 000 - - - 10 249 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 400 000 +5 852 000 -3 350 000 -622 000 2 280 000
10. Utgifter för Atalanta-insatsen 711 000 - - - 711 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 149 000 - - - 1 149 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 27 318 000 - - - 27 318 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 1 145 000 - - - 1 145 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 790 000 - - - 790 000
17. Utgifter för insatsen i Centralafrikanska republiken (EUFOR RCA) 1 348 000 - - - 1 348 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak - - +3 100 000 - 3 100 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen på Medelhavet - - - +622 000 622 000
Sammanlagt 52 780 000 +5 847 000 - - 58 627 000

Förklaring:Till dispositionsplanen fogas en punkt 19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen på Medelhavet, som föreslås ett anslag på 622 000 euro. Som planeringsgrund har använts en insats över en period på 12 månader omfattande 10 soldater från och med augusti 2015. De anslag som behövs täcks med anslag under punkt 09. i dispositionsplanen.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2015 IV tilläggsb.
2015 II tilläggsb.
2015 I tilläggsb. 5 847 000
2015 budget 52 780 000
2014 bokslut 54 215 220
2013 bokslut 43 502 995