Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
         30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
         90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
              50. Eräät valtionavut
              51. Hädänalaisten avustaminen
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
              67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot
              68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö
              95. Kurssivaihtelut
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 79 455 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon22 776 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon10 231 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille26 445 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille2 428 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW)395 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut3 380 000
OECD:n jäsenmaksu2 521 000
WTO:n jäsenmaksu927 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin3 785 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista573 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC)1 080 000
Muut jäsenmaksut4 914 000
Yhteensä79 455 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut-150
Kertaluonteinen säästö-1 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin-50
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille-469
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle68
Maksuosuus Pohjoismaisen ministerineuvoston talousarvioon-1 816
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille-1 614
Maksuosuus YK:n talousarvioon-949
Muut jäsenmaksut-106
OECD:n jäsenmaksu84
Siirto momentille 24.01.01-1 000
WTO:n jäsenmaksu-43
Ydinkieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista-7
Yhteensä-7 052

2015 talousarvio79 455 000
2014 talousarvio86 507 000
2013 tilinpäätös90 051 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 79 455 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 5 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu siirtyvien määrärahojen kertaluonteisesta leikkauksesta.


2015 I lisätalousarvio-5 000 000
2015 talousarvio79 455 000
2014 talousarvio86 507 000
2013 tilinpäätös90 051 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 5 000 000 euroa.