Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
         01. Hallinto
              01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
              02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset
              03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot
              20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat
              22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         20. Poliittisen toiminnan avustaminen
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 822 000 euroa.

Selvitysosa: Momentilta maksetaan pääluokan kaikki arvonlisäveromenot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Valtori (siirto momentille 28.01.29)-178
Tasomuutos550
Yhteensä372

2015 talousarvio3 822 000
2014 talousarvio3 450 000
2013 tilinpäätös3 729 715

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 16 698 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö aloittaa toimintansa valtioneuvoston kansliassa 1.3.2015.

Lisäys talousarvioesityksen 3 822 000 euroon nähden aiheutuu seuraavan taulukon mukaisista muutoksista:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentilta 24.01.294 131
Siirto momentilta 25.01.29691
Siirto momentilta 26.01.29609
Siirto momentilta 27.01.29534
Siirto momentilta 28.01.291 199
Siirto momentilta 29.01.29913
Siirto momentilta 30.01.29810
Siirto momentilta 31.01.29597
Siirto momentilta 32.01.291 635
Siirto momentilta 33.01.291 135
Siirto momentilta 35.01.29622
Yhteensä12 876

2015 talousarvio16 698 000
2014 talousarvio3 450 000
2013 tilinpäätös3 729 715

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 16 698 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 302 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu ennakoitua suuremmasta ostopalveluiden aiheuttamasta arvonlisäveromäärästä valtioneuvoston yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien keskittämisen jälkeen.


2015 IV lisätalousarvio302 000
2015 talousarvio16 698 000
2014 tilinpäätös3 656 851
2013 tilinpäätös3 729 715

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 302 000 euroa.