Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              01. Eduskunnan kanslian toimintamenot
              02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot
              29. Arvonlisäveromenot
              70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet
              74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 32 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten ja muutostöiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin.

Selvitysosa: Peruskorjausohjelman mukaan vuonna 2015 määrärahaa on tarkoitus käyttää vuoden 2015 tammikuussa valmistuvan D-rakennuksen loppurahoitukseen, E-rakennuksen peruskorjaukseen (loppusyksystä 2014 alkaen) sisältäen logistiikka- ja muiden hissien työt VESPER-tiloissa, Arkadiankadun katutöihin (käynnistyvät syksyllä 2014 ja valmistuvat loppukeväällä 2015), Ainonkadun katutöiden viimeistelyyn, jälkitöihin maanalaisten väestönsuoja- ja muiden tilojen rakentamisen loppuun saattamiseen ja Pikkuparlamentin päivitystöihin. Peruskorjauksen muista kuin vuoden 2015 määrärahasta tehdään ratkaisut vuosittain erikseen.

Peruskorjauksen kokonaissuunnitelman kustannukset ovat arviolta yhteensä 269,1 milj. euroa. Ne jakaantuvat siten, että maanpäällisten tilojen rakentamiskustannukset ovat 191,8 milj. euroa ja maanalaisten tilojen 77,3 milj. euroa. Vuodesta 2007 vuoden 2013 loppuun mennessä peruskorjauksen toteutuneet menot ovat olleet 119,6 milj. euroa.

Lisäksi hankkeeseen sisältyy kaluste- ja laitteistokustannukset, tilapäistilojen ja -järjestelyjen sekä muuttojen kustannukset. Nämä menot maksetaan momentilta 21.10.02.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Peruskorjauksen eteneminen suunnitelmien mukaisesti5 500
Yhteensä5 500

2015 talousarvio32 000 000
2014 talousarvio26 500 000
2013 tilinpäätös44 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 32 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten ja muutostöiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu siitä, että kuluvan vuoden talousarvion peruskorjauksen investointimääräraha 32 milj. euroa ei tule riittämään käynnissä olevan Eduskuntatalon peruskorjaukseen. Kansliatoimikunnan kesällä 2014 hyväksymä projektinjohtourakan urakkatarjous ylitti arvioidut kustannukset. Rakennustöiden käynnistyttyä on urakoitsija laatinut tarkemman aikataulun sekä antanut arvion urakan kustannusten kertymästä. Selvityksen pohjalta on vuodelle 2015 kohdistuva lisämäärärahatarve 10 milj. euroa.


2015 II lisätalousarvio10 000 000
2015 talousarvio32 000 000
2014 tilinpäätös26 500 000
2013 tilinpäätös44 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.