Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              01. Eduskunnan kanslian toimintamenot
              02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot
              29. Arvonlisäveromenot
              70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet
              74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 55 900 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahaan sisältyy kansanedustajien avustajajärjestelmän kulut, joista palkkaus- ja muiden henkilöstömenojen, avustajien matkojen ja puhelinkulujen määrä on yhteensä 7 477 000 euroa. Avustajamäärärahaa voidaan käyttää kokeiluun, jossa eduskuntaryhmä toimii avustajien työnantajana, siten kuin kansliatoimikunta on asiasta päättänyt.

Peruskorjauksesta johtuvat kiinteistötoimiston, tietohallintotoimiston ja turvallisuusyksikön käyttömenot maksetaan momentin 21.10.02 määrärahasta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
ETYJ:n parlamentaarinen yleiskokous 678
Palvelukeskuksen (Palkeet) käyttömaksut ja Kiekun käyttöönottoprojekti281
Tietohallinnon käyttöoikeusmaksut100
Toimintamenot 502
Yhteensä1 561

2015 talousarvio55 900 000
2014 talousarvio54 339 000
2013 tilinpäätös52 354 786

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Valtioneuvos Johannes Virolaisen syntymästä on kulunut 100 vuotta. Valtioneuvos Virolainen teki merkittävän elämäntyön suomalaisena parlamentaarikkona. Tämän vuoksi Virolaisesta on päätetty tehdä tieteellinen elämäkerta, joka tullaan julkaisemaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna. Elämäkertateoksessa tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan muutosta Virolaisen elämänkaaren rinnalla ja siihen liittyen. Hankkeen kokonaiskustannus on 124 000 euroa.

Valiokunta toteaa, että parlamentaarisen järjestelmän arvostuksen kannalta on tärkeää, että merkittävimmistä valtiopäivävaikuttajista laaditaan tieteellinen elämäkerta. Valiokunta pitää myös tarkoituksenmukaisena, että eduskunta osoittaa rahoitusta valtioneuvostason elämäkertoihin. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että eduskunnan avustuspolitiikka pysyy edelleen tarkkaan harkittuna, johdonmukaisena ja hyvin kriittisenä.

Valiokunta lisää talousarvioaloitteen TAA 468/2014 vp perusteella momentille 40 000 euroa valtioneuvos Johannes Virolaisen tieteelliseen elämäkertaan. Määrärahaa saa käyttää myös kyseiseen tarkoitukseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 55 940 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös valtioneuvos Johannes Virolaisen tieteelliseen elämäkertaan.