Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
       04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
            01. Mervärdesskatt
            02. Skatt på vissa försäkringspremier
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
     15. Lån
   Anslag

Talousarvioesitys 2015

01. MervärdesskattPDF-versio

Under momentet dras det av 372 000 000 euro.

Förklaring: Avdraget föranleds av att prognosen för den ekonomiska utvecklingen försämrats. Privatkonsumtionen beräknas öka med 1,8 % år 2013, då beäkningen i den ordinarie budgeten uppgick till 3½ %. I inkomstprognosen har även beaktats uppgifterna över influtna belopp i januari—juli.


2013 III tilläggsb.-372 000 000
2013 budget16 803 000 000
2012 bokslut15 814 472 344
2011 bokslut15 165 975 003