Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
              40. Energiatuki
              43. Kioton mekanismit
              87. Osakehankinnat
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 994 000 euroa.

Selvitysosa:Energiaviraston tehtävänä on edistää ja valvoa sähkö- ja maakaasumarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Energiaviraston valvontatehtävät ovat laajentuneet, kun se toimii energian tukkumarkkinoiden eheyttä ja läpinäkyvyyttä koskevan REMIT-asetuksen kansallisena sääntelyviranomaisena. Lisääntyneiden tehtävien vaatimat lisäresurssit on otettu huomioon momentin mitoituksessa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— Kokonaistuottavuusindeksi 129 92 92
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan, päästökaupan ja uusiutuvaan energiaan liittyvä valvonta on toimivaa sekä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistyö on tuloksekasta (asiakaskysely asteikolla 1—5) 3,7 3,6 3,7

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 63,6 67 69
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,66 3,7 3,7

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Energian säästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen 3 250 000
Toimintamenot 5 744 000
Yhteensä 8 994 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 6 847 10 546 10 444
Bruttotulot 1 651 1 674 1 450
Nettomenot 5 196 8 872 8 994
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 524    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 497    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
REMIT-asetuksen toimeenpano (2 htv, siirto momentilta 32.01.21) 250
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) 16
Palkkaliukumasäästö -7
Palkkausten tarkistukset 17
Toimintamenojen lisäsäästö -106
Toimintamenojen tuottavuussäästö -45
Vuokramenojen indeksikorotus 9
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -12
Yhteensä 122

2015 talousarvio 8 994 000
2014 talousarvio 8 872 000
2013 tilinpäätös 5 169 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 994 000 euroa.