Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              40. Eräät valtionavut
         10. Liikenneverkko
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 360 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:

Tuotokset ja laadunhallinta

  • — Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toimintaa kehitetään edelleen tavalla, joka edistää sekä toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta että hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnallista tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta.
  • — Lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset.
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Kokonaistuottavuus paranee vuosittain 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 20 359 20 801 20 440
Bruttotulot 333 80 80
Nettomenot 20 026 20 721 20 360
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 252    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 957    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -58
Palkkaliukumasäästö -28
Palkkausten tarkistukset 67
Toimintamenojen lisäsäästö -241
Toimintamenojen tuottavuussäästö -104
Vuokramenojen indeksikorotus 32
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -29
Yhteensä -361

2015 talousarvio 20 360 000
2014 talousarvio 20 721 000
2013 tilinpäätös 20 731 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 483 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 20 360 000 euroon nähden on 3 877 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 3 882 000 euroa (-14 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01 ja lisäyksenä 5 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2015 talousarvio 16 483 000
2014 talousarvio 20 721 000
2013 tilinpäätös 20 731 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 483 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 17 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös TAP-yhtiöt Oy:n korkosaamisen poistamiseen kirjanpidosta.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 23.01.01 ja aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista.

Liikenneministeriö on myöntänyt TAP-Yhtiöt Oy:lle pääomalainan suuruudeltaan 484 630,88 euroa 27.3.1998. Yhtiön mentyä konkurssiin 17.5.2006 ja konkurssipesän lopetettua 12.2.2010 valtion vastuulle jäi yhtiön pääomalainan maksamaton osuus 483 560,67 euroa ja korkosaaminen 16 386,58 euroa. Pääomalainasaaminen on poistettu liikenne- ja viestintäministeriön kirjanpidosta. Avoinna olevan korkosaamisen tileistä poistaminen ei edellytä lisämäärärahaa.


2015 IV lisätalousarvio 17 000
2015 talousarvio 16 483 000
2014 tilinpäätös 20 721 000
2013 tilinpäätös 20 731 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 17 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös TAP-yhtiöt Oy:n korkosaamisen poistamiseen kirjanpidosta.