Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
              01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot
              21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              40. Eräät valtionavut
         10. Liikenneverkko
         20. Liikenteen viranomaispalvelut
         30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
         40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
         50. Tutkimus
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala palvelee yhteiskuntaa vastaamalla toimivista ja turvallisista liikenne- ja viestintäyhteyksistä kestävin ratkaisuin.

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 360 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.

Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:

Tuotokset ja laadunhallinta

  • — Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toimintaa kehitetään edelleen tavalla, joka edistää sekä toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta että hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnallista tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta.
  • — Lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset.
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Kokonaistuottavuus paranee vuosittain 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot20 35920 80120 440
Bruttotulot3338080
Nettomenot20 02620 72120 360
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 252  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 957  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-58
Palkkaliukumasäästö-28
Palkkausten tarkistukset67
Toimintamenojen lisäsäästö -241
Toimintamenojen tuottavuussäästö-104
Vuokramenojen indeksikorotus32
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-29
Yhteensä-361

2015 talousarvio20 360 000
2014 talousarvio20 721 000
2013 tilinpäätös20 731 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 483 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 20 360 000 euroon nähden on 3 877 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 3 882 000 euroa (-14 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01 ja lisäyksenä 5 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2015 talousarvio16 483 000
2014 talousarvio20 721 000
2013 tilinpäätös20 731 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 483 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 17 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös TAP-yhtiöt Oy:n korkosaamisen poistamiseen kirjanpidosta.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 23.01.01 ja aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista.

Liikenneministeriö on myöntänyt TAP-Yhtiöt Oy:lle pääomalainan suuruudeltaan 484 630,88 euroa 27.3.1998. Yhtiön mentyä konkurssiin 17.5.2006 ja konkurssipesän lopetettua 12.2.2010 valtion vastuulle jäi yhtiön pääomalainan maksamaton osuus 483 560,67 euroa ja korkosaaminen 16 386,58 euroa. Pääomalainasaaminen on poistettu liikenne- ja viestintäministeriön kirjanpidosta. Avoinna olevan korkosaamisen tileistä poistaminen ei edellytä lisämäärärahaa.


2015 IV lisätalousarvio17 000
2015 talousarvio16 483 000
2014 tilinpäätös20 721 000
2013 tilinpäätös20 731 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 17 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös TAP-yhtiöt Oy:n korkosaamisen poistamiseen kirjanpidosta.

21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 1 660 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

Selvitysosa: Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat siltä osin kuin niitä ei ole käytetty muiden määrärahojen lisäyksinä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos506
Yhteensä506

2015 talousarvio1 660 000
2014 talousarvio1 154 000
2013 tilinpäätös720 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 1 660 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 353 581 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Valtori (siirto momentille 28.01.29)-4 737
Tasomuutos-25 120
Yhteensä-29 857

2015 talousarvio353 581 000
2014 talousarvio383 438 000
2013 tilinpäätös418 339 932

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 352 984 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 597 000 euroa talousarvioesityksen 353 581 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.29.


2015 talousarvio352 984 000
2014 talousarvio383 438 000
2013 tilinpäätös418 339 932

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 352 984 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 15 648 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu verottomina budjetoitavien määrärahojen tarkistuksista vuoden 2015 lisätalousarvioissa.


2015 IV lisätalousarvio15 648 000
2015 talousarvio352 984 000
2014 tilinpäätös402 150 521
2013 tilinpäätös418 339 932

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 15 648 000 euroa.

40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 978 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja museotoiminnan sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä sekä viestintävalmiuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi. Lisäksi määrärahaa saa käyttää Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle myönnettävään avustukseen.

Selvitysosa: Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi liikenne- ja viestintäalan museoiden tukemiseen sekä viranomaistehtävissä avustamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen hankkeisiin, joilla edistetään digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä, itsesääntelytoimenpiteitä sekä viestintävalmiuksia. Määrärahasta on tarkoitus osoittaa v. 2015 Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle 350 000 euroa Mobilian keskustalon peruskorjaukseen ja laajentamiseen.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Liikenne- ja viestintäalan museot385 000
Mobilia-säätiö134 000
Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo350 000
Liikennealan yhteisöt25 000
Tietoyhteiskuntahankkeet84 000
Yhteensä978 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Mobilian rakentamisavustus (siirto momentilta 31.10.20)350
Tasomuutos-400
Yhteensä-50

2015 talousarvio978 000
2014 talousarvio1 028 000
2013 tilinpäätös622 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 978 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja museotoiminnan sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä sekä viestintävalmiuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi. Lisäksi määrärahaa saa käyttää Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle myönnettävään avustukseen.