Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

15. Yleisen edunvalvonnan tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 22 200 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (575/2008) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
esitys
   
Maksullisen toiminnan tuotot  
— suoritteiden myyntituotot 22 200
— muut tuotot -
Tuotot yhteensä 22 200
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 22 200
Tuotot yhteensä 22 200
   
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset  
— erilliskustannukset 18 400
— osuus yhteiskustannuksista 10 500
Kustannukset yhteensä 28 900
   
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 700
Kustannusvastaavuus, % 77

2015 talousarvio 22 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 22 200 000 euroa.