Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Sammanfattning
            Utrikeshandeln
            Konsumtion
            Investeringar
            Sysselsättning
   Siffertabell

Talousarvioesitys 2015

Sysselsättning

Den kraftiga förbättringen av sysselsättningen fortsätter i år och koncentreras fortsättningsvis till privata servicefunktioner och byggnadsverksamhet. Sysselsättningsgraden ökar till 70 % och antalet sysselsatta överskrider genomsnittet för föregående år med 47 000 personer. Ökningen fortsätter långsammare nästa år och antalet sysselsatta ökar med ca 15 000 personer. Även om utbudet på arbetskraft ökar snabbt ännu i år, sjunker arbetslöshetsgraden i år i genomsnitt till klart under 7 % och nästa år till under 6½ %. I landet råder samtidigt både arbetslöshet och brist på arbetskraft. Under första hälften av 2007 fanns det i genomsnitt över 50 000 lediga nya arbetsplatser, närmare 7 000 fler än ett år tidigare. Av alla lediga arbetsplatser är drygt hälften deltids- eller visstidsanställningar och över en tredjedel svåra att tillsätta. I konjunkturenkäter har under den senaste tiden bristen på yrkesskicklig arbetskraft angetts utgöra ett betydande hinder för tillväxt förutom inom byggbranschen även inom industrin och inom vissa servicebranscher.