Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomsposter
         08. Acciser
         10. Övriga skatter
              03. Bilskatt
              05. Överlåtelseskatt
              06. Lotteriskatt
              07. Fordonsskatt
              08. Avfallsskatt
       15. Lån
     Anslag

Talousarvioesitys 2015

07. Fordonsskatt

Under momentet beräknas inflyta 560 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på fordonsskattelagen (1281/2003). I fordonsskatt uppbärs per dag ett belopp som består av en grundskatteandel med tillägg för en drivkraftsskatteandel. Grundskattens belopp per dag är 26 cent för fordon som tagits i bruk före den 1 januari 1994 och 35 cent för fordon som tagits i bruk nämnda dag eller senare. För fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin påförs drivkraftsskatt.


2006 budget 560 000 000
2005 budget 536 085 000
2004 bokslut 641 800 562