Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 390 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2015 talousarvio 2 390 000
2014 talousarvio 4 200 000
2013 tilinpäätös 4 313 633

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 050 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys talousarvioesityksen 2 390 000 euroon nähden on 1 660 000 euroa, mistä 1 438 000 euroa aiheutuu YK:n maksamien kalusto- ja varustekorvausten lisääntymisestä ja 222 000 euroa FMS-maksujärjestelyjen mukaisista palautuksista.


2015 talousarvio 4 050 000
2014 III lisätalousarvio 1 000 000
2014 talousarvio 4 200 000
2013 tilinpäätös 4 313 633

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 050 000 euroa.