Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
              01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
              20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista
              99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

27. Puolustusministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
    
Kiinteistönhoito   
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %0,7-2,0-2,0
Siivouspalvelut   
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %1,0-1,0-1,0
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, %414545
Tekniset palvelut   
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, %727075
Energiapalvelut   
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L37,837,537,1
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S15,815,815,6
Veden ominaiskulutus, l/rm3/L858584
Ympäristöpalvelut   
Sekajätteen määrä, %525040
Hiilidioksidipäästöjen määrä, kgCO2 / MWh235227219
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %   
— lämpö, osto323133
— lämpö, oma tuotanto101115
— sähkö303030
Tuotokset ja laadunhallinta
Tunnusluku2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
    
Kiinteistöpalvelut   
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto2,802,772,59
Huoneistoala (milj. htm2), muut0,20,20,1
Siivouspalvelut   
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto1,31,251,17
Siivousala (milj. sm2), muut0,10,110,08
Tekniset palvelut   
Vuosikorjausprojektit (kpl)1 4001 400950
Erillistilausprojektit (kpl)942800400
Pieninvestointiprojektit (kpl)156200200
Energiapalvelut   
Toimitettu lämpö (MWh)346 193344 500316 000
Toimitettu sähkö (MWh)266 065257 000243 000
Toimitettu vesi (1 000 m3)1 0971 0601 010
Ympäristötavoitteet   
Päivitetyt jätehuoltosuunnitelmat, kpl222
Uudet jätehuoltosuunnitelmat, kpl222
Rakennuttamispalvelut   
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl)282025
Valmistuneet hankkeet (kpl)262525
Asiakastyytyväisyys (1—5)4,03,93,9
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Säilytetään työtyytyväisyyden taso panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

Tunnusluku2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
tavoite
    
Työtyytyväisyys (1—5)3,53,53,5
— naiset3,53,53,5
— miehet3,53,53,5

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttotulot166 986156 588144 252
Bruttomenot166 960156 580144 244
Nettotulot2688

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot166 986156 588144 252
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset166 960156 580144 244
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)2688
Kustannusvastaavuus, %100100100

2015 talousarvio8 000
2014 talousarvio8 000
2013 tilinpäätös26 350

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja.

Tulot ja menot (euroa)

  
Bruttotulot 
Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä, häviämiskorvauksista ja rojaltimaksuista4 915 000
Bruttomenot 
Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot4 897 000
Nettotulot18 000

2015 talousarvio18 000
2014 talousarvio18 000
2013 tilinpäätös18 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 390 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2015 talousarvio2 390 000
2014 talousarvio4 200 000
2013 tilinpäätös4 313 633

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 050 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys talousarvioesityksen 2 390 000 euroon nähden on 1 660 000 euroa, mistä 1 438 000 euroa aiheutuu YK:n maksamien kalusto- ja varustekorvausten lisääntymisestä ja 222 000 euroa FMS-maksujärjestelyjen mukaisista palautuksista.


2015 talousarvio4 050 000
2014 III lisätalousarvio1 000 000
2014 talousarvio4 200 000
2013 tilinpäätös4 313 633

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 050 000 euroa.