Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              98. EU:lta saatavat tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

98. EU:lta saatavat tulot PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 14 470 000 euroa.

Selvitysosa:Suomeen vuoden 2015 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu:

  • — ulkorajarahaston, paluurahaston, kotouttamisrahaston sekä pakolaisrahaston vuosiohjelman 2012 loppumaksuista ja vuosiohjelman 2013 toisista ennakkomaksuista
  • — sisäasioiden uusien sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ennakkomaksuista.

Euroopan pakolais-, ulkoraja-, kotouttamis- ja paluurahastojen tuloista tehtävät maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.22. Yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä.

Sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuloista tehtävät maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.24. Rahoitusohjelmakauden 2014—2020 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä.

Tulojen arvioitu kertymä (1 000 euroa)

Vuosiohjelma 2007—2011 2012 2013 Yhteensä
         
Pakolaisrahasto - 300 1 883 2 183
Ulkorajarahasto - 970 5 026 5 996
Kotouttamisrahasto - 130 623 753
Paluurahasto - 90 589 679
Yhteensä - 1 490 8 121 9 611

Tulojen arvioitu kertymä (1 000 euroa)

Ennakkomaksu komissiolta 2015 Yhteensä
     
Sisäisen turvallisuuden rahasto 1 579 1 579
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 3 280 3 280
Yhteensä 4 859 4 859

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio 14 470 000
2014 talousarvio 18 149 000
2013 tilinpäätös 18 730 394

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 14 470 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 8 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta komission Suomelle osoittamasta hätärahoituksesta.


2015 IV lisätalousarvio 8 000 000
2015 talousarvio 14 470 000
2014 tilinpäätös 6 933 578
2013 tilinpäätös 18 730 394

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 8 000 000 euroa.