Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
              98. EU:lta saatavat tulot
              99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

26. Sisäministeriön hallinnonalaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Luvun nimike on muutettu.

98. EU:lta saatavat tulot

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 14 470 000 euroa.

Selvitysosa: Suomeen vuoden 2015 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu:

  • — ulkorajarahaston, paluurahaston, kotouttamisrahaston sekä pakolaisrahaston vuosiohjelman 2012 loppumaksuista ja vuosiohjelman 2013 toisista ennakkomaksuista
  • — sisäasioiden uusien sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ennakkomaksuista.

Euroopan pakolais-, ulkoraja-, kotouttamis- ja paluurahastojen tuloista tehtävät maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.22. Yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä.

Sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuloista tehtävät maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.24. Rahoitusohjelmakauden 2014—2020 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä.

Tulojen arvioitu kertymä (1 000 euroa)

Vuosiohjelma2007—201120122013Yhteensä
     
Pakolaisrahasto-3001 8832 183
Ulkorajarahasto-9705 0265 996
Kotouttamisrahasto-130623753
Paluurahasto-90589679
Yhteensä-1 4908 1219 611

Tulojen arvioitu kertymä (1 000 euroa)

Ennakkomaksu komissiolta 2015Yhteensä
   
Sisäisen turvallisuuden rahasto1 5791 579
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto3 2803 280
Yhteensä4 8594 859

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio14 470 000
2014 talousarvio18 149 000
2013 tilinpäätös18 730 394

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 14 470 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 8 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta komission Suomelle osoittamasta hätärahoituksesta.


2015 IV lisätalousarvio8 000 000
2015 talousarvio14 470 000
2014 tilinpäätös6 933 578
2013 tilinpäätös18 730 394

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 8 000 000 euroa.

99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 450 000 euroa.

Selvitysosa: Vuoden 2015 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu vastaanottokeskuksille myönnettyjen turvapaikanhakijoiden määrään perustuvien edellisten talousarviovuosien määrärahojen palautuksista, takavarikoitujen esineiden myyntituloista ja muista tuloista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Vastaanottokeskuksille myönnettyjen määrärahojen palautukset350 000
Takavarikoitujen esineiden myyntitulot50 000
Muut tulot50 000
Yhteensä450 000

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio450 000
2014 talousarvio450 000
2013 tilinpäätös13 201 767

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 450 000 euroa.