Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Osaston tuloarviot

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
Yhteensä
1000 €
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala59 620-14 630-4600044 530
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot59 620-14 630-46044 530
25.Oikeusministeriön hallinnonala125 7500005 000130 750
10.Tuomioistuintulot31 40031 400
15.Yleisen edunvalvonnan tulot22 20022 200
20.Ulosottomaksut72 0005 00077 000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot150150
26.Sisäministeriön hallinnonala14 9200008 00022 920
98.EU:lta saatavat tulot 14 4708 00022 470
99.Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot450450
27.Puolustusministeriön hallinnonala4 07600004 076
01.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot88
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista1818
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot4 0504 050
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala2 751 567000-1 0502 750 517
10.Tullin tulot4 0134 013
11.Kuntien osuudet verotuskustannuksista141 097141 097
12.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista27 02827 028
13.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista21 53121 531
20.Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot3 2003 200
25.Metallirahatulot20 00020 000
50.Siirto valtion eläkerahastosta2 274 5122 274 512
51.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset170 300170 300
52.Vakuutusmaksuja vastaavat maksut19 84619 846
60.Työturvallisuusmaksu920920
87.Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta1 1005 8506 950
92.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot46 300-6 90039 400
93.Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen2 9002 900
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot18 82018 820
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala565 4190000565 419
70.Opintotukitoiminnan tulot20 30020 300
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista541 119541 119
99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot4 0004 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala1 146 475-19 00000-116 0001 011 475
01.EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot534 003-19 000515 003
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta556 000-116 000440 000
03.Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta5 0005 000
04.EU:lta saatavat muut tulot2 4922 492
20.Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta1 0801 080
32.Kasvinjalostusmaksut280280
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut2 9002 900
41.Tenojoen kalastuslupamaksut500500
42.Hirvieläinten metsästysmaksut3 4003 400
44.Kalastuksenhoitomaksut ja viehekalastusmaksut 9 5809 580
45.Riistanhoitomaksut10 24010 240
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot21 00021 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala8 8020003 61512 417
10.Liikenneviraston tulot8 1922 10510 297
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot6101 5102 120
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala227 7970000227 797
20.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot2 9702 970
31.Palkkaturvamaksujen palautukset42 32742 327
50.EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot114 000114 000
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot68 50068 500
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala522 7530000522 753
02.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot1 4601 460
03.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot500500
90.Raha-automaattiyhdistyksen tuotto426 288426 288
98.Valtionapujen palautukset93 20093 200
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot1 3051 305
35.Ympäristöministeriön hallinnonala74 150000074 150
10.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista4 6504 650
20.Siirto valtion asuntorahastosta66 00066 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot3 5003 500
39.Muut sekalaiset tulot548 5000005 000553 500
01.Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista105 0005 000110 000
02.Verotukseen liittyvät korkotulot75 00075 000
04.Siirrettyjen määrärahojen peruutukset366 000366 000
10.Muut sekalaiset tulot2 5002 500
 Yhteensä6 049 829-33 630-4600-95 4355 920 304