Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
         01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat
         03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
              01. Nettolainanotto ja velanhallinta
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

01. Nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille merkitään nettotuloa 4 467 821 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentille budjetoitua lainaa saa valtion maksuvalmiuden salliessa jättää nostamatta siihen määrään asti, jolla talousarvion muille tuloarviomomenteille kertyneet tulot ylittävät vastaavat budjetoidut tuloarviot.

Selvitysosa: Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja.

Budjettitalouden velan nimellisarvon kehitys vuosina 2012—2015 (mrd. euroa)

 2012
tilinpäätös
2013
tilinpäätös
2014
budjetoitu
2015
esitys
     
Budjettitalouden velka, nimellisarvo83,389,897,1101,6

Momentin nettotuloarvio vastaa muista kuin velanhallinnasta aiheutuvista eristä syntyvää nettolainanottotarvetta. Momentille kertyy nettotuloja uusista valtionlainoista saatavista tuloista vähennettynä velan takaisinmaksuista aiheutuvilla menoilla. Nettotuloon sisällytetään lisäksi valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä lainan ottamista tai takaisinmaksuhintaa suojaavista johdannaissopimuksista aiheutuvat erät.

Budjettitalouden velan pitkäaikaisten lainojen kuoletuksia arvioidaan maksettavan 7,4 mrd. euroa vuonna 2015. Tämän lisäksi arvioidaan erääntyvän velkasitoumuksia ja lyhytaikaista luottoa 4,8 mrd. euroa. Uusista lainoista saatavan määrän, ml. emissiotappiot, arvioidaan olevan 16 693 821 000 euroa ja lainojen kuoletuksiin ja takaisinmaksuun, ml. pääomatappiot, käytettävän määrän 12 226 000 000 euroa.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto4 518
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot4 468

2015 talousarvio4 467 821 000
2014 II lisätalousarvio327 406 000
2014 I lisätalousarvio-23 806 000
2014 talousarvio7 129 086 000
2013 tilinpäätös6 419 515 623

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille merkitään nettotuloa 4 671 151 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 203 330 000 euroa talousarvioesityksen 4 467 821 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksista.

Lisäksi talousarvioesityksen momentin selvitysosan taulukko korvataan oheisella taulukolla:

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto4 721
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot4 671

2015 talousarvio4 671 151 000
2014 III lisätalousarvio-433 396 000
2014 II lisätalousarvio327 406 000
2014 I lisätalousarvio-23 806 000
2014 talousarvio7 129 086 000
2013 tilinpäätös6 419 515 623

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Valiokunta ehdottaa momentille lisättäväksi 49 688 000 euroa nimellisarvoiseen nettolainanottoon, jolloin nimellisarvoinen nettolainanotto on 4 770 839 000 euroa.

Lisäys johtuu valiokunnan tulo- ja menomomenteille ehdottamista muutoksista.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille merkitään nettotuloa 4 720 839 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentille budjetoitua lainaa saa valtion maksuvalmiuden salliessa jättää nostamatta siihen määrään asti, jolla talousarvion muille tuloarviomomenteille kertyneet tulot ylittävät vastaavat budjetoidut tuloarviot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille merkitään lisäystä 348 469 000 euroa.

Selvitysosa: Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 348 469 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 5 119 308 000 euroa vuonna 2015. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 5 069 308 000 euroa vuonna 2015.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto5 119
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot5 069

2015 I lisätalousarvio348 469 000
2015 talousarvio4 720 839 000
2014 III lisätalousarvio-433 396 000
2014 II lisätalousarvio327 406 000
2014 I lisätalousarvio-23 806 000
2014 talousarvio7 129 086 000
2013 tilinpäätös6 419 515 623

 

I lisätalousarvioesitys täydentävä HE 367/2014 vp (24.2.2015)

Momentille merkitään lisäystä 445 469 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa vuoden 2015 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 97 000 000 euroa lisätalousarvioesityksen 348 469 000 euron lisäykseen nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista määrärahamuutoksista.

Nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 5 216 308 000 euroa vuonna 2015. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 5 166 308 000 euroa vuonna 2015.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot5 216
Nimellisarvoinen nettolainanotto 
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot5 166

2015 I lisätalousarvio445 469 000
2015 talousarvio4 720 839 000
2014 III lisätalousarvio-433 396 000
2014 II lisätalousarvio327 406 000
2014 I lisätalousarvio-23 806 000
2014 talousarvio7 129 086 000
2013 tilinpäätös6 419 515 623

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille merkitään lisäystä 445 469 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Momentille merkitään lisäystä 55 939 000 euroa.

Selvitysosa: Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 55 939 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 5 272 247 000 euroa vuonna 2015. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 5 222 247 000 euroa vuonna 2015.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot5 272
Nimellisarvoinen nettolainanotto 
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot5 222

2015 II lisätalousarvio55 939 000
2015 I lisätalousarvio445 469 000
2015 talousarvio4 720 839 000
2014 tilinpäätös5 554 308 684
2013 tilinpäätös6 419 515 623

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Momentille merkitään lisäystä 55 939 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 19/2015 vp (17.9.2015)

Momentille merkitään lisäystä 51 519 000 euroa.

Selvitysosa: Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 51 519 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 5 323 766 000 euroa vuonna 2015. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 5 273 766 000 euroa vuonna 2015.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot5 324
Nimellisarvoinen nettolainanotto 
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot5 274

2015 III lisätalousarvio51 519 000
2015 II lisätalousarvio55 939 000
2015 I lisätalousarvio445 469 000
2015 talousarvio4 720 839 000
2014 tilinpäätös5 554 308 684
2013 tilinpäätös6 419 515 623

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 2/2015 vp (2.10.2015)

Valiokunta ehdottaa momentilta vähennettäväksi 1 000 000 euroa, joten momentille ehdotetaan lisättäväksi 50 519 000 euroa nimellisarvoiseen nettolainanottoon, jolloin nimellisarvoinen nettolainanotto on 5 322 766 000 euroa. Vähennys johtuu valiokunnan menomomentille 30.10.44 ehdottamasta muutoksesta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 10/2015 vp (9.10.2015)

Momentille merkitään lisäystä 50 519 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 31 329 000 euroa.

Selvitysosa: Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään vähennystä 31 329 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 5 291 437 000 euroa vuonna 2015. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 5 241 437 000 euroa vuonna 2015.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot5 291
Nimellisarvoinen nettolainanotto 
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot5 241

2015 IV lisätalousarvio-31 329 000
2015 III lisätalousarvio50 519 000
2015 II lisätalousarvio55 939 000
2015 I lisätalousarvio445 469 000
2015 talousarvio4 720 839 000
2014 tilinpäätös5 554 308 684
2013 tilinpäätös6 419 515 623

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 31 329 000 euroa.