Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

09. Muut verotulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 500 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan kaikki sellaiset verot ja veronluonteiset tulot, joiden osalta ei ole katsottu kertymän vähäisyyden vuoksi tarpeelliseksi pitää omaa tulomomenttia. Momentille kertyy lähinnä ennen vuotta 2014 voimassa olleiden veroperusteiden mukaisia veroja ja maksuja. Momentille tuloutetaan myös lakiin säätiön valvontamaksusta (1048/2013) perustuvat tulot. Valvontamaksuilla rahoitettavat menot on otettu huomioon momentilla 32.40.03.


2015 talousarvio 3 500 000
2014 talousarvio 3 500 000
2013 tilinpäätös 2 970 013

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 500 000 euroa.