Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

04. AlkoholijuomaveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 384 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 45,55 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero (21 tilavuusprosenttia) on vastaavasti 31,90 euroa ja viinien vero (11 tilavuusprosenttia) 30,82 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 32,05 euroa.

Alkoholiveroa on korotettu vuonna 2008, kahdesti vuonna 2009, vuonna 2012 ja vuonna 2014.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Alkoholin verollisen kulutuksen arvioitu kehitys

  2013
tilinpäätös
2014
ennuste
2015
ennuste
       
Alkoholin verollisen kulutuksen muutos, % -4,3 0 -2

Alkoholijuomaveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

  2013
tilinpäätös
2014
talousarvio
2015
esitys
       
Etyylialkoholi 429 450 417
Olut 575 630 613
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut tuotteet sekä välituotteet 332 362 354
Yhteensä 1 336 1 442 1 384

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden verohuojennus. Verotuen määrä on noin 6 milj. euroa vuonna 2015.


2015 talousarvio 1 384 000 000
2014 talousarvio 1 442 000 000
2013 tilinpäätös 1 335 524 857

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 383 600 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 400 000 euroa talousarvioesityksen 1 384 000 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesityksen täydentävään esitykseen liittyvän esityksen laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta. Pienpanimoiden alkoholiveron alennusten korottaminen ehdotetulla tavalla aiheuttaisi vuoden 2013 tuotannon tasoilla arvioituna noin 400 000 euron vuotuisen verotulojen menetyksen.


2015 talousarvio 1 383 600 000
2014 talousarvio 1 442 000 000
2013 tilinpäätös 1 335 524 857

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Talousarvioesitystä täydentävässä esityksessä on oletettu, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta. Muutos lisäisi pienpanimoiden alkoholiveron alennuksia ensi vuonna noin 400 000 euroa.

Koska hallituksen esitystä ei anneta tänä vuonna, momentille lisätään 400 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 384 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 400 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu siitä, että hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta. Esityksen mukainen pienpanimoiden alkoholiveron alennusten korottaminen aiheuttaisi vuoden 2013 tuotannon tasoilla arvioituna noin 400 000 euron vuotuisen verotulojen menetyksen.


2015 I lisätalousarvio -400 000
2015 talousarvio 1 384 000 000
2014 talousarvio 1 442 000 000
2013 tilinpäätös 1 335 524 857

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 400 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 19/2015 vp (17.9.2015)

Momentilta vähennetään 28 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu vuoden 2015 tammi—heinäkuun kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloarviosta.


2015 III lisätalousarvio -28 000 000
2015 I lisätalousarvio -400 000
2015 talousarvio 1 384 000 000
2014 tilinpäätös 1 393 980 835
2013 tilinpäätös 1 335 524 857

 

Eduskunnan kirjelmä EK 10/2015 vp (9.10.2015)

Momentilta vähennetään 28 000 000 euroa.