Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

70. OpintotukiPDF-versio

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausien loppuun saattamisesta sekä työnantajapäätöksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä ja on kertamenoa.


2008 II lisätalousarvio 3 000
2008 talousarvio 665 000
2007 tilinpäätös 625 000
2006 tilinpäätös 599 000

52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 8 300 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu 15 vuoden määräajassa vanhenevista veloista syntyneiden takausvastuusaatavien tileistä poistoista vuoden 2008 alussa voimaan tulleen velan vanhentumista koskevan lainsäädännön mukaan.


2008 II lisätalousarvio 8 300 000
2008 talousarvio 20 900 000
2007 tilinpäätös 31 429 701
2006 tilinpäätös 28 210 654