Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              50. Rintamalisät
              51. Sotilasvammakorvaukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää työmarkkinatuesta annetun lain (1542/1993), kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) sekä maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) perusteella maksettavan työmarkkinatuen ja ylläpitokorvausten maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää työmarkkinatuen maksamiseen työnantajalle, joka työllistää vähintään 200 päivältä työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneen työmarkkinatukeen oikeutetun henkilön. Määrärahaa saa käyttää myös työharjoittelussa, työelämävalmennuksessa ja kotoutumistoimenpiteessä oleville aiheutuneiden tapaturmien korvaamiseen sekä näille otetun ryhmävastuuvakuutuksen sekä Valtiokonttorin näistä perimien hoitokulujen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen.

Talousarvioesitykseen nähden ko. kappaleen toisesta virkkeestä on poistettu teksti: “joka työllistää vähintään 200 päivää työttömänä olleen työmarkkinatukeen oikeutetun työttömän”, joka on korvattu tekstillä: “joka työllistää vähintään 200 päivältä työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneen työmarkkinatukeen oikeutetun henkilön”. Muutettu teksti vastaa työttömyysturvalaista annetun hallituksen esityksen (HE 115/2002) sanamuotoa.


2003 talousarvio 1 034 000 000
2002 talousarvio 1 025 346 000
2001 tilinpäätös 885 541 349