Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådet
       24. Vägförvaltningen
       30. Sjöfartsverket
       41. Järnvägsverket

Talousarvioesitys 2015

01. (31.80.21) Havsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 8 795 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 236 000 euro jämfört med det belopp på 8 559 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av statens tjänste- och arbetskollektivavtal.

Tillägget som föranleds av statens tjänste- och arbetskollektivavtal har beräknats med beaktande av att en del av verksamheten finansieras av inkomster som inflyter av den avgiftsbelagda verksamheten. Tjänste- och arbetskollektivavtalets inverkan beaktas när nivån på avgifterna bestäms.


2008 budget 8 795 000
2007 IV tilläggsb. 386 000
2007 budget 8 499 000
2006 bokslut 10 280 000