Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

14. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminenPDF-versio

49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2002 korkotukea saa hyväksyä enintään 168 190 000 euron lainapääomalle.

Selvitysosa:Talousarvion mukaan korkotukea saa vuonna 2002 hyväksyä enintään 151 370 000 euron lainapääomalle. Työvoima- ja elinkeinokeskuksissa on maaliskuun puoleen väliin mennessä myönnetty korkotukea noin 23,3 milj. euron lainapääomalle eli noin 720 hakijalle. Lisäksi TE-keskuksissa on vireillä noin 2 500 hakemusta, joissa korkotukea on haettu noin 96,8 milj. euron lainapääomalle. Koska edellä todetun lisäksi TE-keskuksiin tulee vielä tämän vuoden aikana korkotukihakemuksia, niin rahoitushakemusten hyväksyminen edellyttää myöntämisvaltuuden korottamista.

Hakemusten ruuhkautuminen johtuu siitä, että vain noin 10 prosenttia vuoden 2000 hakemuksista ehdittiin rahoitussäädösten komissiokäsittelyn viipymisen johdosta käsitellä vuonna 2000 lopun siirtyessä vuodelle 2001. Tämän johdosta vuoden 2000 151 370 000 euron myöntämisvaltuudesta jäi käyttämättä 72 741 000 euroa. Vaikka vuonna 2001 myöntämisvaltuutta korotettiin hakemusruuhkan purkamiseksi 16 820 000 eurolla, niin vuodelta 2001 siirtyi vielä vuodelle 2002 runsaat 2 500 hakemusta.

Edellä todetun johdosta vuoden 2002 myöntämisvaltuutta esitetään hakemusruuhkan purkamiseksi korotettavaksi 16 820 000 eurolla. Momentille ei tämän johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

Myöntämisvaltuuden korottamisesta aiheutuu menoja xx milj. euroa vuonna 2003, xx milj. euroa vuonna 2004, xx milj. euroa vuonna 2005, xx milj. euroa vuonna 2006 ja sen jälkeen yhteensä xx milj. euroa.


2002 lisätalousarvio
2002 talousarvio 27 499 000
2001 tilinpäätös 30 265 663
2000 tilinpäätös 26 335 194

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 6 569 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös neuvoston asetuksen (EY 1260/1999) artiklan 30 (tukikelpoisuus) ja 39 (varainhoitoa koskevat oikaisut) sekä neuvoston asetuksen (ETY 2028/1993) artiklan 24 (tuen vähentäminen, pidättäminen ja peruuttaminen) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu ohjelmien hitaan käynnistymisen aiheuttamasta maksatuksen siirtymisestä vuodelle 2002. Vuodelle 2001 budjetoitua määrärahaa jäi käyttämättä 29 205 000 euroa, josta osa tarvitaan kuluvalle vuodelle siirtyneiden maksatusten hoitamiseen.

Momentin päätösosan perustelujen täydennyksellä oikeutetaan määrärahan käyttö yhteisön oikeuden mukaisten velvoitteiden aiheuttamiin maksatuksiin.


2002 lisätalousarvio 6 569 000
2002 talousarvio 62 184 000
2001 tilinpäätös 15 733 983
2000 tilinpäätös 792 989