Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10. Liikenneverkko
         20. Liikenteen viranomaispalvelut
              01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot
              40. Ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilu
         30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
         40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
         50. Tutkimus
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

40. Ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilu (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta annetun lain mukaisen avustuksen maksamiseen uuden henkilöauton hankintaa varten.

Selvitysosa: Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesityksen täydentävään esitykseen liittyvän esityksen laiksi ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta. Esityksen mukainen määräaikainen ajoneuvojen romutuspalkkio-ohjelma ehdotetaan toteutettavaksi Suomessa ajalla 1.7.—31.12.2015.

Romutuspalkkioon on oikeutettu uuden auton ostaja, joka vie vähintään 10 vuotta vanhan autonsa romutettavaksi lailliseen kierrätyspisteeseen. Ostaja saisi 1 000 euron hyvityksen uuden, vähäpäästöisen auton oston yhteydessä (CO2-päästöt enintään 120 g/km). Romutuspalkkio koostuisi valtionosuutena maksettavasta 1 000 euron avustuksesta sekä autoalan maksamasta vapaaehtoisesta palkkiosta. Romutuspalkkio maksettaisiin yhdestä autosta vain kerran ja vain luonnolliselle henkilölle. Hyvityksen kohteena olevista autoista maksettaisiin normaalisti niihin kohdistuva autovero.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaisi romutuspalkkion myöntämisestä ja valvonnasta.

Kokeilun tavoitteena on edistää autokannan uudistumista ja samalla vähentää ajoneuvoliikenteestä aiheutuvia päästöjä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Uudet autot ovat romutettavia autoja huomattavasti vähäpäästöisempiä ja myös liikenneturvallisuuden kannalta paremmin varusteltuja.

Kokeilun arvioidaan lisäävän uusien autojen myyntiä noin 3 000 autolla.

Romutuspalkkio-ohjelmalle tulee saada komission hyväksyntä ennen sen käynnistämistä.


2015 talousarvio3 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Täydentävään talousarvioesitykseen sisältyy uusi momentti, jolle ehdotetaan 3 milj. euron määrärahaa ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta annetun lain mukaisen avustuksen maksamiseen uuden vähäpäästöisen auton hankintaa varten (LiVM 26/2014 vp — HE 251/2014 vp). Kyseessä on määräaikainen romutuspalkkio-ohjelma, joka toteutetaan 1.7.—31.12.2015.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan laki mahdollistaa avustuksen myöntämisen CO2-rajoitteen lisäksi myös silloin, kun auton käyttövoimana on joko kokonaan tai toisena käyttövoimana jokin laissa mainittu polttoaine eli korkeaseosetanoli, sähkö tai metaanista koostuva polttoaine. Kokeilun arvioidaan lisäävän uusien vähäpäästöisten autojen myyntiä noin 3 000 autolla.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta annetun lain mukaisen avustuksen maksamiseen uuden henkilöauton hankintaa varten.

 

III lisätalousarvioesitys HE 19/2015 vp (17.9.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.

Selvitysosa: Ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta säädetään laissa ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta (1212/2014). Kyse on määräaikaisesta romutuspalkkio-ohjelmasta, joka toteutetaan 1.7.—31.12.2015. Romutuspalkkio koostuu valtionosuutena maksettavasta 1 000 euron avustuksesta sekä autoalan maksamasta vapaaehtoisesta palkkiosta. Kokeilu on ollut käynnissä noin kaksi kuukautta, jonka aikana autoalalla on ollut kirjattuja palkkioon oikeuttavia kohteita 2 900 kappaletta. Momentin määräraha on mitoitettu 3 000 ajoneuvon määrälle. Lisämääräraha mahdollistaa palkkion maksamisen 8 000 ajoneuvolle. Kokeilulle asetettujen autokannan uudistamis-, ympäristö- ja liikenneturvallisuustavoitteiden lisäksi on otettava huomioon liikenteen digitalisaation ja automaattiautojen potentiaali uudelle liiketoiminnalle ja liikenteen haittavaikutusten vähentämisessä. Kokeilun läpiviennin ja vaikutusarvioinnin kannalta on tärkeää, että kokeilu voidaan toteuttaa laissa säädetyn aikataulun mukaisesti.


2015 III lisätalousarvio5 000 000
2015 talousarvio3 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 10/2015 vp (9.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.