Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
       10. Allmänbildande utbildning
       20. Yrkesutbildning
            01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning
       40. Högskoleundervisning och forskning
       80. Konst och kultur
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2015

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget också får användas högst 2 400 000 euro för en minskning av den avgiftsbelagda verksamheten vid Centret för sjösäkerhetsutbildning.

Förklaring: Maximibeloppet av prisstödet för företagsekonomisk verksamhet vid Centret för sjösäkerhetsutbildning justeras så att det motsvarar den skillnad mellan särskilda utgifter och inkomster som orsakas av verksamheten.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2015 IV tilläggsb.
2015 I tilläggsb.
2015 budget6 314 000
2014 bokslut8 494 000
2013 bokslut8 553 000