Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       10. Hallinto
       30. Yrityspolitiikka
       70. Omistajapolitiikka

Talousarvioesitys 2015

31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 645 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös projektihenkilöstön palkkaukseen Kuluttajavirastoon sekä velkaneuvojien koulutukseen.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu vapaaehtoisia velkasovintoja koskevasta ohjelmasta, jonka tarkoituksena on edistää vapaaehtoisten velkasovintojen aikaansaamista Suomen Pankkiyhdistys ry:n keväällä 2002 laatiman toimenpidekokonaisuuden mukaisesti. Tähän liittyen määrärahalla edistetään viranomaisten, järjestöjen ja velkojatahojen toimenpiteiden koordinointia, yhteensovittamista ja seurantaa. Määräaikainen ohjelma käynnistyy elokuussa 2002 ja se päättyy vuoden 2004 lopussa. Vuoden 2002 talousarvion ja lisätalousarvion määrärahan arvioidaan kattavan 130 päätoimisen talous- ja velkaneuvojan palkkaamisesta aiheutuvat kulut sekä palveluiden järjestämisestä aiheutuvat toiminnan yleiskulut.


2002 lisätalousarvio 645 000
2002 talousarvio 3 611 000
2001 tilinpäätös 3 111 311