Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

41. Yksityisen kopioinnin hyvitys (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 11 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yksityisen kopioinnin hyvityksen järjestämiseen.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Määrärahalla hyvitetään tekijänoikeudella suojattujen teosten tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille sitä, että teoksia ja lähioikeuden suojan kohteita kopioidaan yksityiseen käyttöön tekijänoikeuslaissa säädetyn rajoituksen nojalla.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesityksen täydentävään esitykseen liittyvän esityksen tekijänoikeuslain (404/1961) muuttamisesta.


2015 talousarvio 11 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 11 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yksityisen kopioinnin hyvityksen järjestämiseen.