Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

60. SkogsbrukPDF-versio

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.

Förklaring:Avsikten är att använda tilläggsanslaget för att öka arbetsinsatsen vid bl.a. vård av plantbestånd och iståndsättning av ungskog. Tillägget gör det möjligt att öka arbetsinsatsen med ca 22 000 hektar. Arbetenas direkta effekt på sysselsättningen är ca 300 årsverken.


2012 I tilläggsb. 5 000 000
2012 budget 62 230 000
2011 III tilläggsb. 6 250 000
2011 budget 76 030 000
2010 bokslut 80 251 342