Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 314 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv424410410
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv337338338
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, %100100100
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl11,61111
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys, %
99,8699,9599,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, %10099,9599,95
Muuttoilmoitus internetissä, %646566
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä120,5118115
Sairauspoissaolot, pv/htv10,299
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,413,403,45

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot30 80424 01624 414
Bruttotulot15 00414 20016 100
Nettomenot15 8009 8168 314
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 327  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle346  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot1 0591 1001 100
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 5771 2001 200
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-517-100-100
Kustannusvastaavuus, %679292
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot7 8577 5007 500
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset3 5453 9003 900
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)4 3123 6003 600
Kustannusvastaavuus, %222192192

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot6 7216 5806 680
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset6 9556 5806 680
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-233--
Kustannusvastaavuus, %97100100
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot1 0411 1001 100
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 1421 1001 100
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-101--
Kustannusvastaavuus, %91100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Isyyslain uudistaminen100
Käypä-hanke (siirto momentilta 28.01.21)900
Muuttopuhelinpalvelun siirto maistraateilta (siirto momentilta 28.40.02)200
Varmennepalvelun rahoittaminen käyttöönottovaiheessa, v. 2014 rahoitus-2 040
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-91
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO)250
Palkkaliukumasäästö-4
Palkkausten tarkistukset9
Toimintamenojen lisäsäästö -98
Toimintamenojen tuottavuussäästö-41
Vuokramenojen indeksikorotus4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-11
Tasomuutos-680
Yhteensä-1 502

2015 talousarvio8 314 000
2014 I lisätalousarvio200 000
2014 talousarvio9 816 000
2013 tilinpäätös9 819 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 314 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu eduskunnan hyväksymän avioliittolain muuttamisen (EK 41/2014 vp) vuoksi väestötietojärjestelmään tehtävistä muutoksista.


2015 I lisätalousarvio170 000
2015 talousarvio8 314 000
2014 III lisätalousarvio500 000
2014 I lisätalousarvio200 000
2014 talousarvio9 816 000
2013 tilinpäätös9 819 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 500 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa tehdyn 500 000 euron siirron palauttamisesta momentille 28.40.02.

Vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa siirto tehtiin Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluiden uuden toimintamallin käyttöönottohankkeen viivästymisen aiheuttamien lisäkustannusten kattamiseksi. Tuolloin tehdyssä esityksessä todettiin myös, että siirto on kertaluonteinen ja tullaan myöhemmin palauttamaan momentille 28.40.02.


2015 IV lisätalousarvio-500 000
2015 I lisätalousarvio170 000
2015 talousarvio8 314 000
2014 tilinpäätös10 516 000
2013 tilinpäätös9 819 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 500 000 euroa.