Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 337 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Julkistusten lukumäärä, kpl627636620
Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 €)834820820
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, %979898
Virheettömien julkistusten osuus, %949697
Tutkijapalveluiden tietopalvelusopimusten määrä, kpl9080130
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuottavuuden muutos, %-0,120,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, %787676
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 €908484
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, %111100100
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %799095
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet virasto yhteensä842838802
Sairauspoissaolot, pv/htv9,810,09,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,413,483,50

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot60 91562 15459 887
Bruttotulot10 05210 7009 550
Nettomenot50 86351 45450 337
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 856  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 444  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot7 5288 8507 000
— muut tuotot5671505001)
Tuotot yhteensä8 0959 0007 500
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset7 2599 0007 500
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)836--
Kustannusvastaavuus, %112100100

1) Muut tuotot sisältävät RVL:ltä saatavat vuokratulot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO), v. 2014 rahoitus-250
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO), v. 2015 rahoitus150
Pakollisten EU-säädösten vaatimusten toteuttaminen200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-653
Palkkaliukumasäästö-107
Palkkausten tarkistukset275
Toimintamenojen lisäsäästö -595
Toimintamenojen tuottavuussäästö-257
Vuokramenojen indeksikorotus63
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-72
Tasomuutos129
Yhteensä-1 117

2015 talousarvio50 337 000
2014 I lisätalousarvio325 000
2014 talousarvio51 454 000
2013 tilinpäätös50 451 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 356 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 19 000 euroa talousarvioesityksen 50 337 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio50 356 000
2014 I lisätalousarvio325 000
2014 talousarvio51 454 000
2013 tilinpäätös50 451 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 356 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.