Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              01. Valtiokonttorin toimintamenot
              02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot
              03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot
              06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut
              07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot
              08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen
              09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot
              10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot
              88. Senaatti-kiinteistöt
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Bruttomenoihin sisältyy 2 415 000 euron rahoitusvaraus matkahallintajärjestelmän, asiointiportaalin ja maksuliikejärjestelmän kilpailutukseen ja hankintaan.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Ostolaskut, kpl1 459 4851 512 0001 430 000
Myyntilaskut (kaikki), kpl434 893595 000595 000
Palkkalaskelmat, kpl1 243 4021 257 0001 218 000
Palvelusuhteen hallinta (alkaneet ja päättyneet palvelujaksot), kpl67 73754 80054 250
Asiakastyytyväisyys3,8-3,8
Toiminnallinen tehokkuus   
Ostolaskut, kpl/htv12 04212 50012 800
Myyntilaskut (kaikki), kpl/htv16 57123 75024 300
Palkkalaskelmat, kpl/htv, muut8 0488 6008 700
Palkkalaskelmat, kpl/htv, Kieku3 5253 8004 400
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2011=100)106,3499,44102,80
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet   
Perustoiminta720,4748740
Kiekun lisätarve264,5
Uudet palvelut, lisätarve-1814
Sairauspoissaolot, pv/htv11,2< 10< 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,24-3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot52 26056 88161 598
Bruttotulot52 57654 88159 598
Nettomenot-3162 0002 000
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta-  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 000  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot52 51656 56659 598
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset54 72656 56661 598
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-2 210--2 000
Kustannusvastaavuus, %9610097

2015 talousarvio2 000 000
2014 talousarvio2 000 000
2013 tilinpäätös1 684 363

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.