Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 080 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Velanhallinnan tulos > 0 > 0 > 0
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 7,8 7,5 7,5
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % > 90 > 90 > 80
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv 73 24 21
Elinkoron oikaisujen käsittelyaika, kk 2,1 1,5 1,5
Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika, kk 5,6 6 6
Suomi.fi käyttömäärän seuranta, käyntejä/kk 226 800 230 000 245 000
Toiminnallinen tehokkuus      
Sähköisen talous- ja henkilöstöhallinnon levinneisyysaste, % 90 90 90
Kiekun levinneisyysaste, htv käyttöönottaneissa kirjanpitoyksiköissä 13 000 17 850 42 000
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Toimintamenomomentin henkilötyövuodet, htv 326 299 297
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,8 8 8
Työtyytyväisyysindeksi, VMBaro, asteikko 1—5 3,2 3,6 3,6

Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon maksullisesta toiminnasta saatavat tulot.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 37 608 44 039 44 458
Bruttotulot 9 504 13 422 16 378
Nettomenot 28 104 30 617 28 080
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 570    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 322    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 5 748 5 012 4 668
— muut tuotot 3 716 8 409 11 710
Tuotot yhteensä 9 464 13 422 16 378
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 306 9 540 12 562
— osuus yhteiskustannuksista 4 514 5 176 6 884
Kustannukset yhteensä 9 820 14 716 19 446
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -356 -1 295 -3 068
Kustannusvastaavuus, % 96 91 84

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot, muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 21 578 19 910 15 590
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 17 539 14 648 9 763
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) 4 039 5 262 5 827
Omarahoitusosuus, % 23 36 60

Laskelma sisältää erillisrahoituksella rahoitettavia taseen aktivoitavia eriä vuonna 2013 9,1 milj. euroa, vuonna 2014 9,9 milj. euroa ja vuonna 2015 9,2 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toiminnan turvaaminen (kertaluonteinen siirto momentille 28.10.01) -1 000
Toiminnan turvaaminen (siirto momentilta 28.01.21) 1 000
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momenteilta 23.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 32.01.01, 33.01.01, 35.01.01) 52
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -360
Palkkaliukumasäästö -48
Palkkausten tarkistukset 128
Toimintamenojen lisäsäästö -332
Toimintamenojen tuottavuussäästö -148
Vuokramenojen indeksikorotus 35
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -41
Tasomuutos -1 823
Yhteensä -2 537

2015 talousarvio 28 080 000
2014 talousarvio 30 617 000
2013 tilinpäätös 31 856 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 089 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 9 000 euroa talousarvioesityksen 28 080 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 28 089 000
2014 III lisätalousarvio 620 000
2014 talousarvio 30 617 000
2013 tilinpäätös 31 856 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 089 000 euroa.