Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     15. Lån
   Anslag

Talousarvioesitys 2015

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

Under momentet beräknas inflyta 101 100 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 19 000 000 euro jämfört med det belopp på 120 100 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att 2005 års mål för intäktsföringen från Forststyrelsen till staten minskar på grund av arbetskonflikten inom skogsindustrin.


2006 budget 101 100 000
2005 I tilläggsb. 2 942 000
2005 budget 105 295 000
2004 bokslut 90 139 000