Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2004 (RP 55/2003 rd)
   Allmän motivering
   Detaljmotivering

Talousarvioesitys 2015

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2004 (RP 55/2003 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2004.

Helsingfors den 21 november 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Antti Kalliomäki