Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk

Talousarvioesitys 2015

29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av höjningen av mervärdesskattesatserna.


2013 IV tilläggsb. 2 000 000
2013 budget 28 000 000
2012 bokslut 27 215 943
2011 bokslut 26 338 207