Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
     22. Riksdagen
     23. Statsrådet
       05. Kyrkliga ärenden
       60. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       88. Vetenskap
       90. Konst och kultur
       98. Idrottsverksamhet
       99. Ungdomsarbete

Talousarvioesitys 2015

Tippnings- och penninglotterivinstmedel

(Kapitlen 29.88, 90, 98 och 99)

Förklaring:I tippnings- och penninglotterivinstmedel beräknas 396,8 miljoner euro inflyta 2003. Som amorteringar och räntor på lån som tidigare beviljats av vinstmedel beräknas dessutom inflyta 1,4 miljoner euro. Av vinstmedlen föreslås ett belopp på 83,2 miljoner euro bli beviljat under moment 29.98.50 för främjande av idrott och fysisk fostran, 20,4 miljoner euro under moment 29.99.50 för främjande av ungdomsfostringsarbete, 75,7 miljoner euro under moment 29.88.53 för främjande av vetenskapen och 218,9 miljoner euro under moment 29.90.52 för främjande av konsten.

I enlighet med lotterilagen (1047/2001) används avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete. I enlighet med lotterilagen tas i statsbudgeten varje år in ett anslag som uppskattas motsvara vinsten under räkenskapsperioden i fråga för den penningspelssammanslutning som anordnar ovan nämnda spel samt de amorteringar och räntor som inflyter på lån som beviljats av vinstmedlen. Om fördelningen föreskrivs i lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel (1054/2001). Regeringen avlåter i anslutning till budgetpropositionen en proposition med förslag till temporär ändring av lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel så, att fördelningen enligt nämnda lag frångås temporärt år 2003. Ändringen har beaktats vid dimensioneringen av momenten 29.88.53, 29.90.30, 29.92.50, 29.98.50 och 29.99.50.