Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2005 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset
       10. Tuomioistuinlaitos
       30. Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu
            21. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot
            50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset
       40. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
       50. Rangaistusten täytäntöönpano
       60. Syyttäjälaitos
       70. Vaalimenot
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2015

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 34 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää oikeusapulain (257/2002), yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993), oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) sekä konkurssilain (120/2004) soveltamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Käyttösuunnitelma
  
Oikeusapu ja puolustus30 400 000
Asianomistajan avustaminen200 000
Yksityishenkilön velkajärjestely1 600 000
Syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen korvaus1 450 000
Konkurssilain mukaisten selvitysmiesten ja pesänhoitajien palkkiot750 000
Yhteensä34 400 000

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon oikeusavun palkkioperusteiden tarkistaminen 1.6.2004 lukien.


2005 talousarvio34 400 000
2004 talousarvio33 800 000
2003 tilinpäätös30 238 343