Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Talousarvioesitys 2015

51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 080 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av statens andel av tjänster avsedda för främjande av sjömäns välfärd med stöd av sjömansservicelagen (447/2007)

2) betalning av sjömäns resekostnader för semester och föräldraledighet med stöd av lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) och semesterlagen för sjömän (433/1984)

3) ersättning av kostnaderna för besättningsbyte enligt sjöarbetstidslagen (296/1976).

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag om sjöfarares resekostnader som ersätts ur statliga medel. I lagen samlas bestämmelserna om ersättning av resekostnader, förenhetligas grunderna för ersättningar och föreskrivs noggrannare än hittills om hur stöd ska ansökas. Handläggningen av stödbesluten överförs från arbets- och näringsministeriet till NTM-centralen i Sydöstra Finland.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statens andel av sjömansservicebyråns utgifter 580 000
Statens andel till arbetsgivarna för vissa resekostnader för sjömän 1 500 000
Sammanlagt 2 080 000

2014 budget 2 080 000
2013 budget 2 080 000
2012 bokslut 1 608 906